#வேலுப்பிள்ளை_பிரபாகரன் –
#ஈழத்_தமிழர்_பிரச்சினைக்கு அடியேன் முயற்சியில் அளித்த #அவரின்_முதல் #பத்திரிக்கை_பேட்டி.#பலருக்கும் #சந்தேகங்கள்_தெளிவாகும்.